มาชนะ ซิเคียวริตี้ การ์ด
HOMEPAGE        |       PRODUCT&SERVICE     |       CONTACT US      |      MACHANA BUILDING
   
Machana @ Social Network
    1. การว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจากทีมงานที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะย่อมดีกวาที่ท่านว่าจ้างเองโดยตรง คือ
เป็นการป้องกันทรัพย์สินสูญหาย อันเกิดจากพนักงานของท่านเป็นผู้นำออกไป โดยสมรู้ร่วมคิดกับพนักงานรักษาความปลอดภัยของท่านเอง

  • เป็นการป้องกันปัญหาที่เกิดจากพนักงานของทาน เช่น ผละงานก่อการประท้วง โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยร่วมด้วย
  • หจก. มาขนะฯ มีมาตรการเด็ดขาด ห้ามพนักงานรักษาความปลอดภัยทำตัวสนิทสนมกับพนักงานของท่าน เพื่อป้องกันกรณีดังกล่าว

    2. การว่างจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของท่านโดยตรงเมื่อทรัพย์สินสูญหายการได้รับชดใช้ย่อมเป็นไปได้โดยลำบาก แต่จหก.มาชนะฯ ยินดีชดใช้ให้ท่านตามเงื่อนไขแน่นอน

    3. บริษัทฯ ของท่าน จำเป็นต้องปรับเงินเดือน ค่าครองชีพ มีสวัสดิการต่างๆ และต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ของใช้ สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย แต่ถ้าท่านว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจาก หจก.มาชนะฯ จะเป็นผู้รับภาระเหล่านั้นเองทั้งสิ้น

    4. การว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของท่านโดยตรง ท่านจะประสบปัญหาพนักงานรักษาความปลอดภัยขาดงาน และลางาน หรือเมื่อส่อเจตนาทุจริต ท่านก็ไม่สามารถปลดออกจากหน้าที่ได้โดยง่าย เพราะขั้นตอนของกฏหมายมีมากมาย แต่ หจก.มาชนะฯ เรารับผิดชอบโดยการจัดหาพนักงานเสริมแทน หรือท่านต้องการสับเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หจก.มาชนะฯ ยินดีสับเปลี่ยนให้ทันที

    5. การว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของ หจก.มาชนะฯ ท่านจะสบายใจและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่ โดยเราจะทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับบริษัทของท่านอย่างเต็มความสามารถ
ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเมื่อใช้บริการของ หจก. มาชนะซิเคียวริตี้ การ์ด
บริษัท รักษาความปลอดภัยมาชนะ จำกัด
Head Office : 81/24 หมู่ 9 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032-322300-1 แฟกซ์ 032-322365 E-Mail:guardmachana@gmail.com
บริษัท รักษาความปลอดภัยมาชนะ จำกัด