มาชนะ ซิเคียวริตี้ การ์ด
HOMEPAGE        |       PRODUCT&SERVICE     |       CONTACT US      |      MACHANA BUILDING
   
Machana @ Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
"เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงมีโอกาสรับใช้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ต่อทรัพย์สินหรือตัวบุคคล ตลอดจนสถานที่ประกอบการของท่านในไม่ช้านี้"
ภาพในสังคมปัจจุบันมีปัญหาในด้านการโจรกรรมและอาชญากรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ถึงแม้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะเข้มงวดมากขึ้น แต่ก็ทำได้เพียงบรรเทาปัญหาได้ในระดับหนึ่ง


ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้เปิดดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยในทุกรูปแบบ โดยการสนับสนุนจากทางตำรวจ ทหาร นักกฏหมายในระดับผู้บริหารงานให้คำแนะนำ และร่วมก่อตั้ง หจก. มาชนะซิเคียวริตี้ การ์ด ซึ่งภายหลังเปลี่ยนมาใช้ชื่อ บริษัท รักษาความปลอดภัยมาชนะ จำกัด มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ รปภ. ได้คัดเลือกจากบุคลากรที่มีขีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ อาทิ อดีตทหารอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริการ เพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคคลและสถานที่นั้นเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น
Facebook page
มาชนะ ซิเคียวริตี้ การ์ด
ก่อนที่จะให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างทุกครั้ง ทางเราจะส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความชำนาญในด้านการรักษาความปลอดภัยโดยตรง เข้าสำรวจพื้นที่บริเวณสถานที่ที่ต้องปฏิบัติงานจริง และวางมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง สำหรับในส่วนการปฏิบัิตของเจ้าหน้าที่ รปภ. ของเรา จะดำเนินการดังต่อไปนี้
มาตรการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของรปภ.
    1. จัดสายตรวจของหจก.มาชนะฯ ออกตรวจ และควบคุมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเราอย่างสม่ำเสมอ

    2. จัดให้มีผู้ประสานงานเข้าพบผู้วาจ้าง เพื่อรับข้อมูลและให้คำปรึกษา

    3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับข่าว และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากจุดรักษาการณ์ตลอด 24 ชม.

    4. จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อออกไปแก้ไขปัญหาตามจุดต่างๆ ตลอด 24 ชม.
บริษัท รักษาความปลอดภัยมาชนะ จำกัด
Head Office : 81/24 หมู่ 9 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032-322300-1 แฟกซ์ 032-322365 E-Mail:guardmachana@gmail.com
รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย
คุณสมบัติ

1. ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขั้นไป
2. ความรู้ขั้นต่ำ ตั้งแต่ประถมศักษาปีที่ 6 ขั้นไป
3. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นที่รังเกียจ
4. ไม่ติดยาเสพติด
5. มีบุคลิกที่เหมาะสมสำหรับเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
6. ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมของหน่วยงานราชการแล้ว
7. เป็นบุคคลที่มีเอกสารในการสมัครงานครบถ้วน เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา หลักฐานการคัดเลือกทหาร ฯลฯ
แผนที่
บริษัท รักษาความปลอดภัยมาชนะ จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัยมาชนะ จำกัด